Het CooL programma is een bewezen effectieve interventie waarin je in groepsverband en samen met je leefstijlcoach werkt aan een gezondere leefstijl, waardoor ook je gewicht en je kwaliteit van leven verbeteren. Het is bedoeld voor mensen die aan de slag willen met hun overgewicht en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Om deel te nemen is een verwijzing van je huisarts of praktijkondersteuner nodig.

 
 

COOL is voor jou als je ...

  • een BMI hebt van 30 of hoger; of een BMI boven de 25 plus een verhoogd gezondheidsrisico door bijv. een verhoogde bloeddruk, apneu, verhoogde bloedglucose; of een verhoogde middelomtrek ;
  • de motivatie en commitment hebt om je de komende 2 jaar extra in te zetten voor je gezondheid, we rekenen op tenminste 80% aanwezigheid bij de groepsbijeenkomsten; 
  • zelf de regie wilt pakken: je kiest naar aanleiding van de groepsbijeenkomsten zelf kleine verbeter-acties die bij jou passen en gaat daarmee steeds 4 weken op eigen kracht aan de slag; 
  • het leuk vindt om met anderen ervaringen uit te wisselen en misschien samen stappen te zetten;
  • open staat voor een stap buiten je comfortzone, zowel in denken als in doen;
  • de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) beheerst;
  • een verwijzing hebt van je huisarts of praktijkondersteuner;
  • in de regio Haarlemmermeer woont.

 

Hoe ziet het COOL programma er uit?

➢ We beginnen met een startgesprek waarin we samen je hulpvraag vaststellen. Daarna bekijken we of Cool past bij die hulpvraag. Bij twijfel kan besloten worden om van deelname af te zien. De verzekering vergoedt het startgesprek zonder aanspraak op je eigen risico.
➢ Het basisprogramma omvat 8 maandelijkse groepsbijeenkomsten. De groep bestaat uit 8-15 mensen, met diverse achtergronden (meestal iets meer vrouwen dan mannen, gemiddelde leeftijd rond 52 jaar, van student tot gepensioneerde), met allemaal de wens om hun leefstijl te verbeteren. Tijdens de groepsbijeenkomsten wissel je met andere deelnemers uit hoe het gaat met je leefstijl-acties en doen we een workshop rond een thema zoals voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning, mindset, de psychologie achter gewoonteverandering, vitaliteit, planning, terugval, en omgaan met gedachten en emoties. De groepsbijeenkomsten geven je ideeën en inspiratie voor nieuwe kleine stappen richting meer gezondheid en zorg voor jezelf. Tussen de bijeenkomsten in oefen je met concrete acties. Naast de groepsbijeenkomsten heb je in deze fase twee keer een 1:1 gesprek met je coach voor je persoonlijke hulpvraag. 
➢ Daarna ga je door in de onderhoudsfase met 8 tweemaandelijkse bijeenkomsten en 3 persoonlijke coach-sessies  zodat de door jou doorgevoerde veranderingen het nieuwe normaal worden en je je leven lang in staat blijft om zelf nieuwe stappen te zetten in het verbeteren van je leefstijl.


Kortom: je krijgt 2 jaar lang steun van je groep en hulp van je leefstijlcoach bij het verbeteren van je leefstijl met als bonus een gezondere gewicht en het vermogen om jezelf te blijven coachen bij het vasthouden en verder verbeteren van je nieuwe leefstijl. Dit programma wordt volledig vergoed uit je basisverzekering zonder aanspraak op je eigen risico.

Wat is COOL niet?

Binnen het COOL programma is er veel aandacht voor stappen naar meer beweging en gezonde voeding, maar het omvat geen speciaal dieet of (personal) training. Het kan zijn dat we er tijdens het traject achter komen dat er intensievere begeleiding op maat nodig is, bijvoorbeeld van een diëtist, fysiotherapeut of POH-GGZ, deze begeleiding loopt dan naast het COOL-programma, na verwijzing door je huisarts.

Ga je mee op reis?

Ben jij in voor zo'n tweejarige ontdekkingsreis naar een gezondere versie van jezelf en voldoe je aan bovenstaande voorwaarden voor deelname? Ga er dan eerst over in gesprek met je huisarts of praktijkondersteuner of neem contact met mij op als je vragen hebt. Deelnemen kan alleen na (digitale) verwijzing door de huisarts of praktijkondersteuner via VipLive, en na ontvangst van de verwijzing neem ik contact met je op.

 

Planning COOL groepen 2024

op lokatie Fysiocentre Haarlemmermeer in de Kerkstraat in Nieuw-Vennep:

GROEP JANUARI: vanaf 15 januari 2024 op de maandag van 19:15 uur - 20:45 uur. Deze groep is vol.

GROEP MEI vanaf woensdag 22 mei van 16:30-18:00 uur. Overige data in 2024: 19/6; 10/7; 4/9; 2/10; 30/10; 20/11 en 18/12. Deze groep is vol.

GROEP OKTOBER (nog onder voorbehoud) vanaf 14 oktober 2024 op de maandag van 19:15 uur - 20:45 uur. Overige data: 18/11 en 16/12; 2025: 6/1; 27/1; 3/3; 24/3; 12/5; 2/6; 25/8; 20/10 en 15/12. In deze groep is nog plaats.

 

 

Bij mijn collega-leefstijlcoaches starten ook COOL-groepen in de regio Haarlemmermeer:

- PMC Skagerrak in Hoofddorp.

- Fysiotherapie Berendes in Vijfhuizen.

- Fysio Cura Plaza in Hoofddorp en Rijsenhout.

 

Of misschien past de GLI SLIMMER beter bij je? Daar heb je het eerste half jaar wekelijks een groepsbijeenkomst inclusief beweging. Voor SLIMMER kun je in Hoofddorp en in Nieuw-Vennep terecht. Meer informatie over de gecombineerde leefstijlinterventies in Haarlemmermeer: kijk op de website van Zorggroep Haarlemmermeer.